Jämföra transportpriser

Hos Boxday kan du jämföra transportpriser hos flertalet transportörer för transporter såväl inom som utanför Sverige.

Vi på Boxday jobbar med många kunder och är expeter på att jämföra transportpriser mellan olika företag och på ett smart sätt binda ihop olika tjänster med olika företag. En viktigt aspekt när man skall jämföra transportpriser är att se över vilka produkter man faktiskt använder och till vilken frekvens dessa produkter används. Exempelvis kan ett företag spara mycket pengar på att ha en god kunskap om sina transportflöden detta eftersom när vi skall jämföra transportpriser är det viktigare att titta på de mest vanligt förekommande frakterna än de frakter som går mer sällan, detta eftersom det finns mer pengar att spara på att få bra priser för den typen av frakter som oftast skickas.

När vi jämför transportpriser åt en kund så hjälper vi också till och genomför arbetet med att lokalisera de största kostnadsposterna och för vilka frakter man kan spara mest. När väl detta är gjort så kontaktar vi våra samarbetspartners som består av samtliga Sveriges största transportföretag och låter dessa individuellt lämna anbud till våra kunder. Sedan samlar vi på Boxday upp dessa anbud och lämnar offerten till kunden.

Vi brukar hjälpa våra kunder att spara mellan 20-30% på den totala fraktkostnaden efter att vi jämfört transportpriser mellan våra samarbetspartners, detta är oftast betydande belopp då det inte är helt ovanligt att våra kunders fraktkostnad kan uppgå till motsvarande 10% av bolagets totala omsättning vilket då påverkar resultatet väldigt positivt efter en kontakt med oss.

Kontakta oss gärna idag så skall vi jämföra transportpriser för ert företag och förhoppningsvis kan vi hjälpa er att spara stora pengar på era fraktkostnader år ut och år in!

Kontakta oss

Har du frågor kring frakupphandling och gruppavtal inom frakt? Tveka då inte att kontakta oss! Om du vill ha en offert kan du gå in på att ansöka om offert så återkopplar vi inom 24 timmar.

E-post: info@boxday.se
Postadress: Innovatech Center, Sturevägen 29, 181 32 Lidingö
Besöksadress: Sturevägen 29, Lidingö