Lagerfinansiering

Vi löser er lagerfinansiering!

Som kund till Boxday kan du enkelt få tillgång till lagerfinansiering.

Lagerfinansiering har historiskt sett varit relativt svårt att lösa för banker och det som vi kallar för riktig lagerfinansiering har inte ens funnits på marknaden. Boxdays lagerfinansiering baserar sig hela tiden på det rörliga värdet av ditt lager.

Vi hjälper ert företag att hela tiden se till att ni har rätt finansiering för det lager ni för tillfället sitter på. Exempelvis kan det behövas extra finansiering för inköp av lager inför julhandeln då försäljningen ökar men det kan även finnas behov att inte sitta med för stora räntekostnader när försäljningen dalar och inte lika stora lager behövs som på sommaren. Vi erbjuder en full flexibel lösning där vi hela tiden i samråd med våra kunder ser till att finansiera ert lager och har automatiserat processerna så långt det går så att er och vår administration skall bli så liten som möjligt.

Vår lagerfinansiering fungerar ungefär på samma sätt som en fakturabelåning. Istället för att du belånar en faktura så belånar du istället en inkommande faktura eller en inköps order, på detta vis kan vi hela tiden se till att ni inte är överbelånade eller underfinansierade. När en order sedan skickas till en kund så minskar istället er belåning på lagerfinansieringen och ersätts om in så önskar med en vanlig fakturabelåning så att ni kan frigöra än mer kapital i ett tillväxtskede. Med dessa två lösningar i kombination behövs inte längre riskkapital för att finansiera en växande rörelse då stora expansions mål kan finansieras enkelt med denna typ av lagerfinansiering.

Kontakta oss

Har du frågor kring frakupphandling och gruppavtal inom frakt? Tveka då inte att kontakta oss! Om du vill ha en offert kan du gå in på att ansöka om offert så återkopplar vi inom 24 timmar.

E-post: info@boxday.se
Postadress: Innovatech Center, Sturevägen 29, 181 32 Lidingö
Besöksadress: Sturevägen 29, Lidingö