Låt oss på Boxday genomföra din fraktupphandling.

Fördelarna med att låta Boxday genomföra ditt företags fraktupphandling är många. Vi har lång erfarenhet och stort och brett kontaktnät men inte minst så köper vi upp frakter för stora belopp varje år. Vi skickar genom våra fraktavtal exempelvis 100 000 -tals paket inom och utanför Sverige varje år. Vi skickar pallar och partier till samtliga nordiska länder och ut i Europa. Vi skickar under våra avtal 1000 -tals kontainrar över hela världen och är en av Sveriges mest pålitliga fraktupphandlingsföretag.

Eftersom vi köper upp så pass stora fraktvolymer av alla olika slag så är det lättare för oss att få låga priser. De volymer som ditt företag bidrar med tillsammans med de volymer som våra andra kunder bidrar med gör det nästintill omöjligt för ett enskilt företag att erhålla bättre priser än vad Boxday kan erbjuda. Vår tid är dessutom gratis så ert företag har inget att förlora på att låta oss genomföra er fraktupphandling.

Då vi dessutom arbetar inom flertalet affärsområden så kan vi hjälpa ert företag att spara mycket pengar och vi behöver inte ta ut lika stora marginaler för de frakter vi förmedlingar i våra fraktupphandlingar som våra konkurrenter. Våra övriga tjänster innefattar bland annat, Inkasso, Fakturabelåning, Factoring och lagerfinansiering.

Kontakta oss redan idag och låt oss spara pengar åt ert företag!