Reskontraservice, faktura och inkasso.

Vi hjälper ditt företag att på ett enklare sätt sköta hela din reskontra och få koll på alla dina fakturor genom våra system och våra rutiner. Boxdays reskontraservice har inbyggda funktioner för att kunna hantera fakturering, inkasso, factoring och fakturabelåning. Vår reskontraservice är moderna och anpassad till en modern tid där e-handeln lever sida vid sida med en traditionella handeln. Vi sköter hela fakturaarbetet och administrerar och skriver ut dina fakturor och viker och skickar dina brev. Vi bevakar sedan att dina kunder betalar och har pålitliga och branschetiska riktlinjer som vi följer när vi skickar ut påminnelser till dina kunder. Vi vet vikten av en kunds värde och respekterar därför dina kunder och behandlar dem alltid med ett gott bemötande. Inkassohanteringen sköts på ett minst lika professionellt vis där vi alltid försöker se till att våra kunder får betalt av sina kunder. Vi kollar upp så att kunderna har medel att göra rätt för sig och vi står för alla utlägg och kringkostnader för att hantera dina fordringar så att ditt företag inte drar på sig kostnader i onödan.

Vi har vana att jobba med kunder från nästan samtliga branscher i Sverige vilket gör att vi i alla lägen vet hur indrivningsarbetet av fordringar oavsett hur långt de gått i processen skall skötas.

Det är samtidigt viktigt att inte låta dina kunder utnyttja ditt företag som sin privata bank och därför är det ibland nödvändigt för oss att visa dina kunder att sena betalningar inte accepteras. Det påverkar ditt företags kassaflöden negativt och försämrar er tillväxtpotential att ligga och vänta på redan utställda fakturor.

Om en kund inte betalar och vi inte kan driva in pengar via inkasso arbetet så hamnar din kund på det vi kallar för långtidsbevakning.
Långtidsbevakning innebär att vi bevakar kunden och kundens ekonomi under en längre period. Kunden är fortfarande skyldig ert företag pengar och så fort vi ser att det finns pengar att hämta från kunden så kommer vi att vara där först av alla och se till att just ditt företag får sina pengar tillbaka.