Boxday erbjuder en utav marknadens mest kostnadseffektiva och smarta inkasso lösningar. Eftersom Boxday arbetar med flera olika affärsområden och inte bara inkasso kan vi erbjuda dessa tjänster billigare än de flesta företag och samtidigt erbjuda andra tjänster såsom fakturabelåning, lagerfinansiering, fraktförmedling och reskontraservice.

boxday inkasso
Då många av våra tjänster är vitala för de flesta företagen så vill och kan vi hjälpa våra kunder med hela flödet av våra tjänster varför vi också kan ta lägre betalt per tjänst än vad renodlade inkassoföretag eller branschkollegor inom andra områden där vi verkar.

Boxday som inkassoföretag är ett relativt nytt sådant. Vi arbetar med marknadens största och mest seriösa inkassoföretag, genom vår volym så kan vi köpa upp inkassotjänster billigare än vad enskilda företag kan. Vår volym på inkasso gör att ert företag kan köpa tjänster av Boxdays samarbetspartners och ta del av våra volymavtal och på så vis spara pengar på inkassoservice mot era kunder. Vi arbetar bara med marknadens bästa företag som på bästa sätt ser till att ni får tillbaka era pengar ni ligger ute med och att inkasso arbetet sköts på ett seriöst och bra sätt. Skälet till att vi började arbeta med inkassoverksamheten var därför att vi kände att marknaden för dessa tjänster är konkurrensutsatt men att prissättningen på produkterna inte sällan är till inkasso företagens fördel och inte till kundernas. Vi har som målsättning att våra kunder skall välja Boxday som inkassopartner av flera skäl, att vi kommer att behandla dina kunder på ett bra och korrekt vis samtidigt som du skall återfå dina pengar, att du skall känna att du har en inkasso partner som du kan lita på och alltid få stöd i såväl enklare som mer komplicerade ärenden, att du med enkelhet skall kunna använda andra tjänster som ibland kan behövas utan krångel såsom finansiering av olika slag och våra övriga tjänster.