Boxday fakturaköp

Vi hjälper ert företag att frigöra kapital så fort en kundfordran uppstår och ni skapat en faktura till kunden. Genom Boxday kan du frigöra kapital genom att sälja fakturan till oss via tjänsten Boxday fakturaköp.

Boxday har stor erfarenhet av fakturaköp och kan erbjuda ett utav marknadens absolut bästa priser för fakturaköp. Detta kan vi göra på grund av att vi köper så pass stora volymer samt att vi erbjuder så pass många kringtjänster som våra kunder köper utav oss såsom fraktupphandlingar, lagerfinansiering m.m. vilket gör det möjligt för oss att inte behöva ta ut så stora avgifter när vi köper en faktura. Det är dock inte nödvändigt för en kund att köpa andra tjänster av oss för att erhålla fantastiska priser på fakturaköp utan vi erbjuder ett bra pris till alla kunder oavsett vilka tjänster man köper av Boxday.

När du säljer en faktura till Boxday är det egentligen inte Boxday som köper fakturan. Boxday samarbetar med flertalet finansbolag på marknaden som erbjuder fakturaköp och på grund av de volymavtal som vi har med dessa aktörer kan vi pressa priserna för alla våra kunder då vi förhandlar med en otroligt stor mängd fakturor när vi gör en upphandling. Vår storlek blir helt enkelt din styrka och du hjälper till att göra oss ännu starkare och ger oss alla ett bättre förhandlingsläge genom att bidra med ditt företags volym.

Ring oss redan idag så berättar vi gärna mer och lämnar en offert till dig.